Internationalt udviklingsarbejde

DET STATSLIGE NIVEAU

Støtte til udviklingslandene på det statslige plan varetages af Udenrigsministeriets afdeling for udviklingshjælp DANIDA.

Langtidsopgaver fra 2 til eksempelvis 5 år.

Over tid har metoden for denne hjælp  undergået flere paradigmeskift, og Jørgen har arbejdet i alle tre.
I det første paradigme arbejde vi som "Gapfiller" og det betyder, at Danida stiller arbejdskraft til rådighed, når landet ikke selv har kvalificerede folk. Det var tilfældet i Zambia.

Det andet paradigme blev projektformen, defineret som en indsats med startdato, slutdato, input i form af penge og personer samt klart defineret omfang og kvalitet. Det var tilfældet med tiden i Bangladesh.

Det tredje paradigme blev sektor program støtte. Der er en hage ved projektformen ved, at når et projekt er færdigt, forsvinder den erhvervede viden og færdigheder. Den er blevet de enkelte deltagere til gode, men samfundet  hsr ikke vundet derved. Løsningen er at implementere gennem de bestående offentlige system, hvor viden og færdigheder kan akkumuleres. Det var tilfældet i Tanzania Zanzibar.

Korttidsopgaver:

Det statslige niveau har ikke nødvendigvis alle kompetencer hos dem selv. De hyrer ofte kompetencen på konsulentbasis især til opgaver som studier med efterfølgende oplæg til forslag på løsning af specifikke problemer. Det var tilfældet i Uganda.

DEN PRIVATE SEKTOR

Private danske firmaer er også involveret på forskellige måder eksempelvis med konsulent opgaver på specielle områder ofte bestilt af Danida eller EU.
Det sidste var aktuelt i forbindelse md opgaven i Bangladesh 1997.

NGOér eller det der ligner
Endelig er aktiviteter som starter på private initiativer af enkeltpersoner, grupper af initiativrige mennesker og endelig af mere formelle praraplyorganisationer, som eksempelvis Seniorer uden grænser. Det var tilfældet med Gambia-aktiviteterne.